Historia EHN S.A.
 

Badania

 Strona główna / Badania

Historia EHN S.A.

Firma powstała w 1947 roku jako Państwowe Zakłady Drobiarskie, które w 1994 roku zostały przekształcone w Spółkę Skarbu Państwa. W 2014 roku podwyższono kapitał do 12 887 940,00 zł. Większościowy Pakiet akcji należy do jednej rodziny, a w śród mniejszościowych akcjonariuszy znajdują się osoby prywatne i Skarb Państwa.


W 2005 roku z racji złej sytuacji na rynku drobiarskim - zrezygnowano z prowadzenia tej działalności, a posiadane nieruchomości przeznaczono na sprzedaż lub pod wynajem, który stał się jednym z głównych rodzajów działalności spółki. Od tego czasu EHN S.A. rozwinęła współpracę z takimi firmami jak RABEN, DPD, EUROCASH, VALEO itp. Obecnie spółka posiada łącznie 30 tyś. m2 pod dachami oraz wolne nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni ponad 20 ha.


EHN S.A. osiąga również przychody z tytułu handlu i dystrybucją energii elektrycznej, który realizowany jest na podstawie uzyskanych przez spółkę koncesji. EHN S.A. pełni rolę Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz produkuję energię elektryczną we własnej elektrowni fotowoltaicznej, która na chwilę obecną jest jedną z największych elektrowni na dachu w Polsce. Moc znamionowa elektrowni wynosi 476kWp.


Do wyżej wymienionych rodzajów działalności spółki jako głównych w chwili obecnej zalicza się również budownictwo obiektów komercyjnych. Ostatnio Spółka wybudowała na zlecenie zewnętrznego inwestora trzy fabryki o łącznej pow. ponad 9000 m2.


EHN S.A. w krótkim czasie jet w stanie wybudować obiekty magazynowo-produkcyjne spełniające oczekiwania inwestora. Posiada w swoim majątku niezabudowane grunty na których w najbliższym czasie mają zostać wybudowane nowe obiekty o takim właśnie charakterze, dopasowane do potrzeb przyszłych dzierżawców. Wszystkie z ostatnich budowanych obiektów były wyposażone w dachowe elektrownie fotowoltaiczne oraz pompy ciepła co w znaczący sposób zmniejsza koszty ich eksploatacji.


Obecnie priorytetową sprawą dla spółki stało się utworzenie w Studzienicach k/Pszczyny Strefy Innowacyjnych Technologii. Dobra lokalizacja czyni ten teren atrakcyjnym inwestycyjnie, dlatego Spółka zdecydowała się na budowę hal, o łącznej powierzchni około 70 000m2. 


Misją Spółki to: 
- Informować potencjalnych inwestorów o walorach regionu - pomagać w tworzeniu nowych, lepszych miejsc pracy - z korzyścią Inwestora, przyszłych pracowników, gminy i EHN-u.


Zatrudnienie to 10 pracowników o sprawdzonych umiejętnościach i kwalifikacjach. Zespołem kieruje Prezes Monika Zawadzka, która ukończyła Wydział Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz studia podyplomowe w zakresie Controllingu w Wyższej Szkole Bankowości i Finansów.Adres

  •   ul. Jaskółek 12,
         43-215 Studzienice
  •   32 212 87 00
  •   32 212 87 01
  • biuro@ehnsa.eu